לקוחות מספרים עלינו, ללא תיווך… (לחצו על זכוכית המגדלת, ולאחר מכן על החיצים בצדדים)